2011/02/27

ནང་ཆོས།

ཨོ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུཾ།
མགོན་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

1 comment:

  1. འདོད་རྔམས་ཀྱིས་མིའི་རིགས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ལ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་གྱི་ཡོད།

    ReplyDelete

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག