2011/11/10

ཅན་ཤིའི་སློབ་མ།

ཀུན་སྤྱོད་ངན་ཞིང་སློབ་སྦྱོང་ལ་ཆེ་མཐོང་མེད་པའི་སློབ་མ།

༢༠༡༡། ཟླ་བ་༡༡། ཚེས་༨་ལ། རྒྱ་ནག་ཤར་ཁུལ་ཅན་ཤི་མངའ་སྡེའི་ཅན་ཤན་རྫོང་སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་མ་ཚོ་འཛིན་ཁང་ཕྱིར་ཐོན་ཏེ་སྒོ་ཁྱམས་སུ་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་གིན་འདུག་པའི་སྣང་ཚུལ་རེད། སྤྱིར་སློབ་མ་དག་སྒོ་ཕྱི་ཐོན་དགོས་དོན་མེད་པ་སྟེ་དེང་སྐབས་ས་གནས་དེ་གར་གནམ་གཤིས་ཚ་ཚད་བཅུ་གྲངས་ཆག་གཤིས། སློབ་མ་དག་གྲང་འདར་རྒྱག་པའི་སྒང་ཡིན་འདུག །