2012/02/08

ལྷ་མོའི་བླ་མཚོ།

Image result for lhamo la-tsoལྷ་མོའི་བླ་མཚོ། དེ་རིང་ངོ་དེབ་དྲ་བར་ཤེས་རབ་བློ་བཟང་གིས་ལྷ་མོའི་བླ་མཚོའི་འདྲ་པར་འདི་བཀོད་ཡོད་པ་མཐོང་དུས། ངས་གློ་བུར་མི་ལོ་༡༦ གི་ཡར་སྔོན་དུ་ང་དང་གཅུང་པོ་ས་དེར་གནས་སྐོར་ལ་སོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་མིག་སྔོན་དུ་བཀྲ་ལམ་ལམ་དུ་འཁོར་སོང་། རྒྱུན་ལྡན་ནས་བོད་པའི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་མང་པོ་ཞིག་སྟོན་ལས་ཚར་རྗེས་བོད་ཟླ་དགུ་པ་བཅུ་པ་ཡན་མན་ལ་གནས་སྐོར་དུ་འགྲོ་སྲོལ་ཡོད་པ་ལྟར། ངེད་གཅེན་གཅུང་གཉིས་ཀྱང་༡༩༩༥ ལོའི་སྟོན་རྒྱབ་ཏུ་གནས་སྐོར་ལ་འོངས་བ་ཡིན།