2011/02/26

ཚེགས།

ལོ་ཟླ་ཡི་འཁོར་འགྲོས།
ཅི་འདྲའི་མགྱོགས་བ་ལ།
འདི་འཛི་ཡི་བྱ་་བ།
ཅི་འདྲའི་བྲེལ་བ་ལ།
གོ་རིམ་མེད་པའི་བདེ་སྡུག་གི་རི་མོ།
ཅི་འདྲའི་མགོ་རྙོག་ཅིག
བལ་མདུད་ལས་ལྷུང་བའི་ལྕགས་ཀྱི་གོང་བུ།
ཅི་འདྲའི་ལྗིད་པ་ལ།
མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའི་ཚེར་མ།
ཅི་འདྲའི་རྩུབ་པ་ལ།
སྤྲིན་པ་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ནས།
ཉི་འོད་ནི་མེ་མདག་གི་ཆར་པ་ཞིག
མུ་མཐའ་མེད་པའི་བྱེ་ཐང་ན།
ང་རྐང་པ་ཚིག་ཀྱིན་ཡོད།
༢༠༠༩། ༩། ༧།

1 comment:

  1. དེ་དག་རྫུན་མ་མིན་ནོ།
    བཤད་དོན་ཀྱང་མེད་དོ།

    ReplyDelete

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག