2011/05/04

བྷིན་ལ་ལྡེན།

Image result for bin laden

བདག་འབྲས་ངན་པའི་བྱེ་མའི་གླིང་དུ་འཕོས།།
རྒྱུ་མཐུན་རྩུབ་མོས་གཏུམ་ཅན་ཇག་པར་སྐྱེས།།
མཐོང་ཆོས་མྱོང་བའི་དགྲ་མདའི་ཁ་རུ་སོང་།།
ལས་འབྲས་འཆད་པའི་དཔེ་མཚོན་ཡང་དག་གཅིག།

རྣམ་དཔྱོད་བྲལ་བས་རྨོངས་དད་ཁོ་ནར་ཕྱོགས།།
ཤེ་རིག་བྲལ་བས་བླང་དོར་བློ་མིག་ལྡོང་།།
སྙིང་རྗེ་བྲལ་བས་ཉེས་མེད་མི་སེར་བསད།།
འགྲོ་བ་མི་ལས་མ་རབས་མཚོན་དཔེ་ཞིག།

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག

ཆོས་གྲོགས་ལ་ཕུལ་བའི་སེམས་གཏམ།

བདག་གིས་ངོ་ལོ་བཅོ་ལྔའི་གོང་ཙམ་ལ་བྲིས་པའི་སྙན་རྩོམ་ཞིག་ཉེ་ཆར་ལོ་ཤས་སྔོན་དུ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མཻ་སུར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ...