2011/11/10

ཅན་ཤིའི་སློབ་མ།

ཀུན་སྤྱོད་ངན་ཞིང་སློབ་སྦྱོང་ལ་ཆེ་མཐོང་མེད་པའི་སློབ་མ།

༢༠༡༡། ཟླ་བ་༡༡། ཚེས་༨་ལ། རྒྱ་ནག་ཤར་ཁུལ་ཅན་ཤི་མངའ་སྡེའི་ཅན་ཤན་རྫོང་སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་མ་ཚོ་འཛིན་ཁང་ཕྱིར་ཐོན་ཏེ་སྒོ་ཁྱམས་སུ་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་གིན་འདུག་པའི་སྣང་ཚུལ་རེད། སྤྱིར་སློབ་མ་དག་སྒོ་ཕྱི་ཐོན་དགོས་དོན་མེད་པ་སྟེ་དེང་སྐབས་ས་གནས་དེ་གར་གནམ་གཤིས་ཚ་ཚད་བཅུ་གྲངས་ཆག་གཤིས། སློབ་མ་དག་གྲང་འདར་རྒྱག་པའི་སྒང་ཡིན་འདུག །

No comments:

Post a Comment

གལ་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཤོག་སྟོང་དེར་བྲིས། google account ཡོད་ན་དེས་ཆོག མེད་ན་དྲ་ཤོག་གཤམ་གྱི་ anonymous བདམས་སྟེ་ post comment ཐོག་ལ་མནན་ཞིང་སླར་ཡང་ཨང་ཡིག་གི་ལྡེའུ་མིག་དག་མནན་ན་ཆོག

ཆོས་གྲོགས་ལ་ཕུལ་བའི་སེམས་གཏམ།

བདག་གིས་ངོ་ལོ་བཅོ་ལྔའི་གོང་ཙམ་ལ་བྲིས་པའི་སྙན་རྩོམ་ཞིག་ཉེ་ཆར་ལོ་ཤས་སྔོན་དུ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མཻ་སུར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ...